lördag 14 oktober 2017

En ny tid och en ny bild växer framDet har gått lång tid sedan senaste Navigera skrevs men nu känner jag mig manad att skriva ner några tankar igen. Ibland går vi och värker på tankar och ord som ännu inte är mogna att födas fram. Ofta beror tystnaden på omständigheter i livet. Ledighet likaväl som stress kan ge omständigheter som gör att ordet inte kommer ut. I Lysekil hade vi förra helgen den första delkursen i en profetskola och att vistas i en sådan miljö förlöser många gånger för mig uppenbarelse. Vi fungerar olika i den profetiska gåvan och jag kan ibland likna den vid att lägga ett pussel. Snarlika bitar som inte kommer på plats och som liksom ligger till sig och så plötsligt hittar man en nyckelbit som får många bitar att komma på plats. Bilden börjar bli synlig och efterhand klarnar den mer och mer.


Under året har Gud talat om att han gör något nytt i vårt land. Vi har återigen hört orden om en våg över landet. Bilder om gamla väckelsebygder som Guds Ande blåser nytt liv i. Andra profetiska bilder har handlat om eldar, flera sådana kom återigen under profetskolan, små eldar, kasar som brinner flämtande och svagt var för sig men när det kopplas samman blir det ny kraft i elden. Vedträden som kommer samman. Församlingar, bönenätverk, ledare som Gud drar samman för att elden skall flamma upp. Vi har funderat på tidsaspekterna många gånger. Imperfekt, presens och futurum och hur Guds folk rör sig tillsammans med Gud genom dessa tidsgränser. ”Han som var och som är och som kommer” Upp 1:8 predikade Stefan Swärd utifrån när han gästade profetskolan och Lysekils kyrka. Budskapet var entydigt att det profetiska handlar om att visa på nuet. Gud är verksam idag!
I det som Gud gör nu finns det alltid en inbjudan. Vi kan ”positionera oss” så att vi är en del av det Gud gör och vi kan välkomna det. Stefan delade också en bild av en gasspis. Gud ger gasen och den finns alltid där men vi kan vrida på kranen.


”Herren, Herren gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna” Am 3:8 återkommer vi ofta till. Om Gud nu gör något nytt i vårt land kan vi också räkna med en ökad profetisk aktivitet. Ett budskap som kommit är att Gud reser upp en ny ung generation av profeter i vårt land och här kommer vi till en pusselbit som nu läggs på plats. Johannes Döparen, den Elia som skulle komma, trädde fram för att bereda väg vår Herrens smorde. Hans uppdrag var mycket större och mer omvälvande än vi kanske inser. Det handlade om samhället, lag och rätt. Det handlade om omvändelse från döda religiösa traditioner och hierarkier och det handlade om att vända människors hjärtan tillbaka till Gud. Det är väldigt tydligt – för att vara övertydlig – profeterna i bibeln träder alltid fram med budskapet att det som Gud har sagt genom sitt ord, de goda ordningar han har upprättat genom skapelsen och genom sina förbund gäller.
När Gud handlar i historien så sker det genom frälsning och dom. Frälsning för de folk och de människor som omvänder sig till Gud och dom som en konsekvens när människor går vidare utan Gud, går sin egen väg. Detta gäller inte bara enskilda människor utan städer, folk och nationer. Om det nu är sant att Gud är ”on the move” i vårt land utmanar det alltså samhället och politiken likaväl som kyrkan, den enskilda församlingen som var och en av oss.  ”Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium” (Mark 1:15) Läs gärna Luk 10 och det budskap Jesus sänder lärjungarna med innan han besöker en stad. Det kapitlet är mer relevant den någonsin. Det är denna hösts gaskran vi har att vrida på!

Ett tidens tecken är också kyrkan i vårt land. Det finns två divergerande rörelser som drar isär kyrkan i vårt land. Den ena rörelsen är anpassning till denna världen, sekulariseringen. Den rörelsen står medvetet eller omedvetet för en bild av kyrkan som reflekterar tidsandan och den här världen.  Den rörelsen har alltid haft sitt direkta eller indirekta stöd från denna världens makthavare. Kungar, kejsare, diktatorer likaväl som demokratiskt valda makthavare vill alltid ha inflytande och makt över det andliga också över kyrkan. Det visar kyrkohistorien tydligt. När icketroende politiker tar plats i kyrkans beslutande organ och får ett ökat inflytande är det ett tecken på denna rörelse. Att den ökar i kraft och inflytande idag förvånar många när staten sägs vara neutral och statskyrkosystemet är avskaffat. Johannes döparen miste sitt huvud för kritik mot Herodes leverne och samma anda väcker liknande motstånd mot det profetiska idag och de budbärare Gud sänder i vår tid. 

Den andra rörelsen är enheten och gemenskapen som växer fram mellan församlingar och ledare över samfunds och traditionsgränser.  Det rör sig på den kyrkliga kartan i vårt land. En del förvirring följer när ledare och andra troende hittar gemenskap i nya sammanhang. Men den större bilden av den rörelsen är en ny enhet och gemenskap kring Jesus och uppdraget till mission. Enheten har jag skrivit många gånger om i Navigera men den är en förutsättning för den andliga mognaden som skall utrusta kyrkan till att fyllas av Kristi fullhet. (Jfr Ef 4:13) När Gud nu berör vårt land innebär det bl.a. att församlingen blir missionerande men också att vi kommer att få se vår tids ”Paulusar” träda fram. Människor som tidigare förföljt Jesus och hans lärjungar som kommer att möta honom och bli viktiga redskap för denna tidens väckelsevåg. Därför att Jesu kommer att komma tillbaka i det offentliga samtalet – kristendomen kommer att bli en röst i samhällsdebatten med en helt ny tyngd, därför att Gud är på gång. Spänningarna kommer att öka, klimatet hårdna och kanske huvuden kommer att rulla men för den som ser att tiden är inne och ser att bilden klarna finns det inte utrymme att leva som om inget händer eller säga att ”allt står väl till”. Det fungerar helt enkelt inte när Herren kommer./Hanstisdag 18 april 2017

Jesaja 60 - Ett ord till Lysekil och Sverige!

Under stillaveckan hade vi 24-7 bön i Lysekils kyrka. Det blev en vecka då det var lätt att höra Guds röst. Bilder och uppenbarelser kom med stor samstämmighet och sammanfattningsvis kan man säga att flödet av tilltal mynnade ut i påskens korsbudskap. På långfredagen hade jag med mig en bild av ett sikte med hårkors. När korset är mot målet är riktningen den rätta. Vid sidan om korset missar man målet och jag tror att det är ett tilltal, inte bara till vår församling, utan till kyrkan i Sverige i stort. Utanför korset hamnar vi fel och utan korset ingen kraft.

De tilltal från 24-7 bönen som jag vill dela i detta Navigera kommer från Jesaja 60. Det är ett bibelord som talats över vår kyrka många gånger och är ett av karaktärsorden för oss i Lysekil. Nu tror vi att Gud på olika sätt gett oss detta ord för den här tiden och det följde med oss under böneveckan. Jag tror vi gör rätt i att lyssna till det som ett ord från Herren och att handla på det.

Textens inledningsverser ger en ansatts och inriktning för oss: ”Stå upp var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig” Jes 60:1-2

Herrens härlighet drar människor till sig. Djupast sett är vi alla skapade för att leva i hans härlighet, leva i gemenskap med honom och bestrålas av hans närvaro. Vi kan bara konstatera att hednafolken, människor från världens alla hörn, söker sig till Herren i Sverige idag. De får uppenbarelser, blir helade och fylls av Guds helige Ande. Nu när detta sker är det också en kallelse och en inbjudan till de förlorade sönerna och döttrarna att komma tillbaka. Det finns så många som över tid stött sig på församling, ledarskap, andra har haft en längtan ut i någon form av frihet eller helt enkelt inte längre velat följa Herren som tidigare, men nu är det något som förändras. Oavsett anledning så ställer Gud en dörr öppen. Herren själv står i dörren och längtar och spanar, likt den förlorade sonens pappa i liknelsen. Pappa väntar! Dörren är inte låst utan öppen! Nu är det tid att svälja oförrätter. Se bortom kritiken och ödmjuka sig inför Gud. Det innebär att församlingen också måste öppna sig och ödmjuka sig. Det är inte heller tid för den hemmavarande sonens småsinthet och dömande. Det finns NÅD både för de långt borta och de som är nära.

”Främlingar skall bygga upp dina murar, och deras kungar skall betjäna dig… Dina portar skall ständigt hållas öppna – varken dag eller natt skall de stängas -  så att folkens rikedomar kan föras till dig och deras kungar föras med i tåget.” Jes 60:10f

Under bön över dessa verser fick jag följande tilltal ”Muren är grundad på Kristus. De som är beredda att ge sitt liv för honom, deras liv och hängivenhet, kommer att vara vår tids byggstenar. De omvända muslimerna kommer att visa vägen”

Det blev både starkt och smärtsamt att främlingar kommer att bygga upp murarna. Herren påminde mig om att det är tre områden som ger muren dess höjd och styrka i våra dagar. Det första området handlar om tjänstegåvornas upprättelse och förlösning. Framförallt när det gäller evangelisttjänsten kommer tredje världens väckelse att vara en välsignelse för den västerländska kyrkan. Det andra området handlar om återupprättande av apostolisk tro. I en tid när apostolisk tro är mycket svag i vårt land och många förkunnare, pastorer och kyrkoledare svävar på målet och t.o.m. fjärmar sig från bibelns budskap talar Guds Ande om att det inte finns någon annat att bygga på än ”profeterna och apostlarna” Ef 2:20.  Det är i trons gemenskap med profeterna och apostlarna som Gud ger trons nådegåva. Från Afrika, Syd Amerika och Asien kommer människor att föra oss tillbaka till apostolisk tro. Vi kommer att få se en förnyad tro på bibel som Guds Ord som kommer att skaka om den etablerade kyrkan i grunderna. Det som inte är byggt på Jesus kommer att rasa. Vi går en tid till mötes när mycket kommer att bli till övergivna ruiner. I kontrast till detta kommer levande församlingar grundade på apostolisk tro att växa. Det tredje området är bön. Väckelsen som sköljer över våra gränser är en bibelläsnings- och böneväckelse. Bara de som ber visar att de tror att det är Gud som skall göra det och bönen inbjuder Gud att handla med sitt folk.

”Jag vill göra platsen för mina fötter härlig. Bugande skall dina förtryckares söner komma till dig, de som föraktar dig skall falla ner för dina fötter. Och de skall kalla dig ”Herrens stad”, ”Israels Heliges Sion” Jes 60:13f  

Fienden skall känna igen Guds välsignelse och närvaro. JHWH SHAMMA – Herren är närvarande. Herren kommer att visa världen vem han är. Lägg märke till att platsen för Herrens fötter skall göras härlig. Jag tror att församlingen kommer att få agera i en ny dimension av kraft där fienden läggs under ”våra fötter”. Jag tror att det gäller dödens makt på ett särskilt sätt och jag tror att församlingen genom sin bön, sin tjänst och sin kärlek kommer att lura? eller kanske mer triumfera över dödens makt. Detta kommer att ha och göra med en ny timing. Jag såg vid ett av bönepassen en bild av ett atomur.  Och hörde ”There is time för a perfect timing”.  När församlingen lyder Herrens ord och är känslig för Andens ledning uppstår en ny dimension av kraft, inte församlingens eller människor utan Herrens. När vi rör oss i Kristus är det Kristus som gör skillnad.

”Du skall dia folkens mjölk, kungabröst skall du dia” Jes 60:16

Israels folk fick guld av egyptierna när de drog ut. ”Låt aldrig bristen på resurser hindra dig från att göra Guds vilja!” Herren är den som förser, JHWH- JIREH. Det finns välsignelse i den omedelbara lydnaden. Följ mig! Kom! Gå!

”Av den minste skall det bli tusen, av den ringaste ett stort folk. Jag Herren, skall med hast låta detta ske, när dess tid kommer” Jes 60:22

Till sist; Gud utväljer det ringa – ”som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord” Jes 53:2 

Gud har talat om väckelse, eld och vind över landet denna vecka. Väckelsen kommer överraskande och med hast. Den avslutande bilden från långfredagens bön handlar att väckelsens vind kommer att blåsa liv i den glöd som pyr i jorden. Platser som tidigare drabbats av Herrens eld, även långt tillbaka i tiden kommer att ta fyr när vinden kommer. Branden och glöden har sitt eget liv och den som känner dess väsen vet hur länge den kan ligga i vila men ändå ta fart igen. Min bön är – Blås Herre!/Hans

fredag 31 mars 2017

En ny våg!. Profetiska tilltal under möte med New Wine ledare.Denna vecka var New Wine ledare samlade på Kaggeholms folkhögskola. Under dagarna så talade Gud genom många olika människor och jag lämnade Stockholm med förväntan på vad som nu kommer att ske i vårt land.  Några av de saker som jag uppfattade från Gud vill jag dela med mig i detta Navigera, andra saker behöver jag processa och hoppas kunna komma tillbaka till längre fram. I början av februari hade jag förmånen att träffa ledare från många håll i världen inom New Wine familjen och redan då kände jag att något nytt kunde urskiljas och som jag delvis delade i förra Navigera. Det grundläggande tilltalet handlar om ”back to basis” eller tillbaka till ursprunget.  En reformation i vårt sammanhang handlar om  att vända tillbaka till det budskap och den tro som apostlarna sändes ut med av Herren Jesus. Ordet som återkommer i mitt hjärta är mission.  Det uppdrag och den sändning skall fortsätta Jesus verk och förmedla frälsning och försoning genom Jesus död och uppståndelse.  När vi träffades i Stockholm slogs jag av berättelserna om hur mängder av människor kommer till tro i vårt land och tar emot Jesus som sin herre och frälsare. Det sker bland våra muslimska flyktingar men också bland svenskar.  Det sker i en utsträckning jag inte varit med om under mina år i tjänst. Det är vår i luften! Guds rike går fram! Sångens tid har kommit!

Jag upplever att Gud säger idag det han sände Mose att säga till Farao. ”Släpp mitt folk!” 2Mos 5:1 Gud kallar sitt folk in i något nytt. Han kallar det till frihet att tjäna och leva ett gudsrikesliv i en helt ny dimension och där gudstjänsten, Guds närvaro är i centrum.  ”Släpp mitt folk, så att de kan hålla högtid åt mig i öknen”, som Guds folk har vi vår identitet i miraklet. Vi så att säga blir till genom ett mirakel och kallas till att lever ett liv där under är en naturlig del. Vårt ursprung är ett mäktigt ingripande av Gud och det ger oss vår självbild. Vi är ett folk som lever ett mirakulöst liv därför att Gud är med oss. ”För Gud är ingenting omöjligt”.  Kyrkan har alltför länge levt i statens, makten och denna världens bojor. Hon har blivit ett redskap för makthavare att bygga landet och förmedla , inte Guds värderingar utan ”kungens”.  Det politiska etablissemanget och samtidskulturen tvingar, skrämmer eller lockar kyrkan att gå i samtidens ledband. Men till skillnad från denna värld så har Guds rike en annan Kung, en annan lag och ett annat sätt att leva.  Den kultur som präglar Guds folk är en profetisk kultur där Guds ord sätter standard och riktning. Är det något som Herren strukit under den sista tiden så är att vi skall lita på honom, på hans ord och handla efter det.  Gud uppmanar sitt folk att fästa blicken på Jesus och inte låta något hindra oss från att göra det han gör, vara där han är och tala det han talar.  Gud kallar oss att göra och leva på ett nytt sätt. Prioritera rätt och att följa Jesus. Han säger; ”Gör inget annat!”

Mark Aldrige ledare för New Wine international talade ut att  ”there is a window of opportunity  right now” och att det som skall göras “do it quickly!”  Uppmuntrande ord som också utmanar. När Gud talar gäller det att handla och inte vänta.  Vi behöver träna oss i att leva av uppenbarelse, Herrens tilltal och inte i första hand styras av erfarenhet och förnuft, av det som vi tror är möjligt.  John E Thomas ledare för streams ministry  hade ett budskap som tangerade detta. Guds folk kan aldrig ledas eller styras av människofruktan eller av mänskliga opinioner.  ”If you live of the praise of people you will die by the criticism of the people”.  Han underströk vikten att vara förankrad i Gud och att söka Herrens vägar. Han uppmanade församlingen att inte titta för mycket på gåvor hos människor utan leta efter karaktär. Vår tid behöver ledare som är kristuslika, först och främst i karaktär och sedan i kraft. Om Gud skall få forma oss, efter sin sons bild, så behöver vi leva nära Gud. Det finns ingen annan väg för en ledare eller för en kristen än att leva i bön. Det är ett uttryck för vårt beroende av Gud men också för att vårt andliga liv är grundat i en personlig relation till Gud.  Gud kallar sitt folk till bön och att i gemenskapen och samtalet med Gud få del av vad han har på sitt hjärta. Till New Wine England har Gud talat profetiskt i år -  ”It´s time to go deeper”.  


Gemenskapen med vår himmelske Fader i bön är det vi skall leva av och det är grunden i en profetisk – apostolisk tid. Vi lever av Guds ord, det han talar till oss gemensamt och personligt. Det finns ingen genväg utan det handlar om uthållighet i bön, prioritering av enskild tid med Gud  och att ta oss tid till att lyssna till Gud och meditera över hans ord.  Christer Roshamn, pastor från Motala, talade också om bönens betydelse. ”En församling som ber får en atmosfär av den helige Anden.”  Den atmosfären är oemotståndlig för sökande människor, ja för alla människor. Det är bön som föder fram Guds agenda i oss och ger oss nöd för det förlorade, betonade Christer som har fått se mängder av människor komma till tro.

John Thomas profeterade om en ny våg över Sverige och som sköljer in nu. När den vågen bryter in för den med sig ljus. Det var som jag såg norrsken över Sverige när han profeterade och i ögonblicket efter så säger John  ”It`s the northern light, it`s coming, it´s coming”

Det finns ett nytt skeende från Gud att ta emot och att kliva in i. Det kommer och det kommer med hast. Vi kommer att få se Guds kreativitet på ett helt nytt sätt när det gäller mirakel.  Det finns nya saker att kliva in i som har med Guds rike att göra och som har med Andens gåvor att göra, en ny nivå av Guds närvaro och kraft. Ett nytt spektrum av ljus som kommer att lysa upp himlen här uppe i norr och det kommer att dra människor till sig.

När jag kom hem och landade i fredagens morgonmässa här i Lysekils kyrka påminde Gud mig om vågens dubbla sida. Den för med sig en enorm kraft och den som kan rida på den och utnyttja den rätt får fart men den som inte positionerat sig sköljs över och sveps iväg.  Om det är Guds våg så ger det berättelserna om Noa och mannen som bygger sitt hus på klippan ett nytt perspektiv. Utan Jesus kommer det att vara omöjligt men med honom finns förutsättningarna för att få vara med och föras fram i en väckelsevåg över vårt land. It´s coming! /Hans

lördag 18 mars 2017

The Eagles are coming
Början på året har varit lite trög. Arbetsbelastning, hälsa och en del resande har inneburit att jag kanske sett på tillvaron med lite trötta ögon.
 En medarbetare delade en bild av det här året och liknade det vid en gammal dieselbil. Trögstartad och svår att få jämn gång på i början men sedan kommer den sig och bara går med kraft. I allt som har hänt är det som om ett budskap från Herren börjat ta form i mig. 
Det var när det var som mörkast i landet, avfallet som störst, som profeterna trädde fram. När alla ropade ”Allt står väl till” och den klarsynte kunde konstatera att detta definitivt inte var fallet kallade Gud fram profeterna. I mörkret blev deras ord outhärdliga och förföljelsen ofta skoningslös.  ”Vem kan uthärda”, sa man, när profeterna talade om att folket inte längre vandrade på Herrens väg. När man trodde att man hade tystat rösterna från det förflutna och nu inte längre behövde låta samvetet oroas över det som tidigare förkunnats.

När jag funderade över detta började Herren tala i mina tankar: ”Följ vägen tillbaka och se var ni vek av någonstans. Det är en lång väg men kan gå snabbare än du kan tro”. Vid de orden hände något i mitt hjärta. Pusselbitar som jag fått de senaste månaderna föll på plats och när jag var på väg till morgonmässan i Lysekils kyrka i fredags andades jag inte bara hopp utan blev också fylld av tro.
För en vecka sedan skickade en tjej från församlingen, som går på bibelskolan i Bethel, ett meddelande till en av våra ungdomsledare. Det var Kris Vallotton som hade profeterat över en svensk där borta i norra Kalifornien. En del av budskapet löd; ” I feel like the Lord is going to take the eagles and use the eagles to lead Sweden back to a place in the Kingdom”
 I rummet bredvid när jag skriver detta ligger sonen och tittar på Sagan om ringen. När orden ”The eagles are coming” ljuder så är de flygande och oövervinnerliga Nazgulernas timma slagen. De jättelika örnarna griper in och plötsligt förvandlas ett annalkande nederlag till seger. Men det är också örnarna som räddar Gandalf från Sarumans fängelseklippa och de är örnarna som tar Frodo ur lavaströmmarna på slutet och för honom till säker mark och segerfesten. När det såg som mörkast ut grep örnarna in. 
Det är ingen hemlighet att örnen symboliserar den profetiska tjänsten. Jag tror Gud säger att han har återupprättat den, satt den på plats och i beredskap. En god vän sa i förbigående häromdagen ett ord som fastnade ”profettjänsten är på plats”. Profeterna träder fram när mörkret är som störst med Guds ljus, Guds eld. Det står för uppenbarelse, hängivenhet och kraft. I den yttersta tidens församling kommer Eliatjänsten att vara levande. Profeten utmanade folket och sa att ”Den Gud som svarar med eld, han är Gud” och folket svarade ”Ditt förslag är bra.” 1 Kung 18:24 På liknande sätt kommer den tjänst och församling som är förmedlar Guds Ord att se hur Gud bekräftar det med under och tecken.

En annan sak jag blev påmind om för en månad sedan, när jag var i England och mötte internationella ledare inom New Wine, var att det finns platser och gemenskaper som bär en särskild profetisk smörjelse. I bibeln läser vi om det i Rama, där Samuel residerade. När Saul och hans män kom dit föll de i profetisk hänryckning. Det var också kring profetskolorna som denna smörjelse visade sig tydlig. Läser man om Samuel, Elia och Elisa ser man det gång på gång. Jag tror att Gud har rest upp sådana platser, gemenskaper och församlingar i vårt land. Just för denna tid har han satt dem i stånd. De är platser som välkomnar det profetiska, tar emot profeterna och tränar profetlärjungar.

Jag såg en bild av Falsterbo fyr för mitt inre. När luftströmmarna är de rätta så samlas där tusentals rovfåglar under hösten för att ta höjd på sin flytt söder ut. Falsterbo ser inte mycket ut för världen men förutsättningarna finns där. I det jag såg, var fyren ändå viktig, men platsen får sin karaktär av luftströmmar som ger fåglarna lyftkraft. För ett år sedan talade Gud om virvelvind med oss i Lysekil. Det var flera bilder och tilltal som kom om denna vind. Jag tror att de som känner att tiden är inne för något nytt söker sig till dessa platser som Gud har avskilt. Där får man vila upp sig, tränas och sedan ta höjd för att nå vidare. De fågelskådare som har ”andliga kikare”, ser med hjärtats ögon, känner igen dessa platser och ser vad som håller på att ske. 

Det påminner om Jakobs dröm i Betel. Stegen var rest och änglarna steg upp och ner på den. Jag kan för mitt inre öga se hur det blir ett vinddrag i deras rörelse. Ett vinddrag från himlen som ger kraft att flyga, att gå in i det Gud förutbestämt. 
Vi har fått många bilder om änglar i, på och utanför vår kyrka. Dessa representerar Guds närvaro och ger platsen en särskild vind. Jakob sa när han vaknade att Gud är på denna plats och jag visste det inte. Det är tid att hitta dessa platser i vårt land, hämta kraft där och få del av smörjelsen. Inte för att bli kvar där utan för att Guds rike skall breda ut sig i landet.

En aspekt av detta som Gud påminner mig om är att det finns örnbon som övertagit i generationer. Gamla häckningsplatser och stora bon. Kända lokaler med magnifika nästen men som på grund av omständigheterna i miljön inte lyckats producera särskilt många flygfärdiga unga tidigare. Nu är det annorlunda och när kullarna överlever och blir flygfärdiga stannar dem inte inom föräldrarna revir utan söker sig ut, till ny mark. Det kan vara omoget och vingligt i början men det ligger i deras natur att flyga, bilda par och etablera nya revir. En kvinna fick en bild i mässan av örnar som möts i flykten utan att kollidera och i dessa möten så liksom hakade dem i varandra. De länkades samman och bildade en kedja. En profetlänk som har sin styrka i gemenskapen med varandra och som stödjer varandra. John Derneborg, delade en annan bild av en guldlänk över landet när vi var tillsammans i bön inför sommarens New Wine konferens. Också det en bild av en länk med ledare som hittar varandra och hakar i varandra. Kanske har de renats som av eld, gått igenom prövningar, men det finns det en profetisk kallelse över dem. Sända av Gud att tala Guds ord med uppenbarelse, glöd och kraft.

Det är en ny tid, en ny säsong som kommer för Sverige och i den tiden kommer den profetiska gåvan och den profetiska tjänsten att bli helt avgörande.
Därför gäller det
- att identifiera de profetiska platser och gemenskaper som Gud rest upp och söka sig dit
- att uppmuntra nästa generations ledare att söka sig sig till profetskolorna
- för profeterna att finna varandra, uppmuntra varandra och tjäna tillsammans.

Det är tid för församlingen att välkomna den profetiska tjänsten för att få en profets lön som är att höra och se Gud./Hans

lördag 31 december 2016

Mission och konfrontation


”Det skall ske i den yttersta tiden, att det berg där Herrens hus är skall stå fast grundat och vara högt bland bergen, upphöjd över höjderna. Och alla folk skall strömma dit.” Mik 4:1

Året som ligger framför oss kommer att vara ett år med fokus på Mission. Guds rike går fram och vi kan förvänta oss en ”besökelsetid, som fäderna sa, över vårt land. Det kommer att vara en tid då Simeons profetiska lovsång realiseras. Simeon var en gammal man, han hade väntat länge på ”Israels tröst”. Han var en man ledd av Anden och han hade fått ett löfte att ”inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens smorde”.  Jag tror att Herren visar på den gamle Simeon som en bild av den yttersta tidens församling. Den trogna församlingen som levt ett stilla liv i en åldrande västkultur som allt mer har fjärmat sig från Gud. I en tid när de nya generationerna och där dagens makthavare inte längre känner Herren eller har intresse att lyssna till hans röst, så infrias det som Gud har talat. Typiskt Gud, inte ett ögonblick för tidigt med inte heller för sent.  Simeon fick se och röra vid Jesus och han profeterade och lovsjöng om den ”frälsning som du berett att skådas av alla folk, ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel.” Luk 2:31f. 
För att denna sista tidens offensiv och framryckning skall kunna ske, en ny missionsera utan tidigare motstycke, så är det den gamle rättfärdige profeten som får träda fram. Vi går en tid till mötes då den profetiska tjänsten och gåvan kommer att fördjupas och komma i en förnyad funktion. Det kommer inte att ge ett fokus på det profetiska utan på uppdraget – missionen. Det kommer inte att ge enskilda människor ära och glans utan Jesus. Den profetiska tjänsten får på Herrens uppdrag smörja församlingen och förlösa henne in i det Gud sparat för denna tid. Vi kommer att få se en tid då församlingen kommer att smörjas till tjänst, bli fylld av den helige Anden och alla som lyssnar kommer att höra Guds röst med en ny skärpa.

Under advent har Gud talat till mig ur Hesekiel 12 och då särskilt från v 23-25 ”Tiden är nära då alla profetsyner skall fullbordas” v.23 Den vise gör klokt i att också meditera över kapitlen före och efter kapitel 12.
Apostlarna verkar eniga om att alla folk skall nås av budskapet om Jesus innan han kommer tillbaka. Alla folk skall också fyllas av Anden enligt Joels profetia.(2:28) Pingstdagen är en första uppfyllelse av den men det finns mer och vi lever nu i en tid då alla folk skall fyllas av Anden. Budskapet om Jesus åtföljs av andeutgjutelse genom hela kyrkohistorien. Det verkar också som om Jerusalem har en alldeles särskild funktion i det profetiska skeendet och Guds plan. Ingen annan plats väcker sådan reaktion i världen. Det finns en dubbel roll som Jerusalem spelar, till välsignelse för alla folk men också som en stötesten. Det var i Jerusalem Simeon trädde fram och det var i Jerusalem som Pilatus avrättade Jesus.  Larry Normans sång har klingat mer än en gång den sista tiden i mitt inre ”If you´re truely wise you keep your eyes on the Palestine”.

Det är alltså inte en tillfällighet att striden kring Israel blossat upp nu igen och inte heller att många av västvärldens ledare överger Israel. Att Sverige ger stöd till terrorister, islamistisk fundamentalism och fördömer Israel är bara en logisk konsekvens av en regering som inte känner Gud.  Sakarja skriver ”Se jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring… Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall göra sig illa på den.” Sak 12:2f
Förhållandet till Israel och till Jerusalem är alltså ingen bisak och att detta sker idag när hela världen står i brand borde vara en väckarklocka.  Det är märkligt att något som bibeln uttrycker så tydligt är så svårt att se och tro för många. Till Abraham sa Gud ”I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade” 1 Mos 22:18 Den gamle Simeon profeterade om Jesus att han skall komma med ”härlighet åt ditt folk Israel” Luk 2:32
Det som sker idag har  alltså att göra med att Israel skall bli till välsignelse för alla folk, och att Jesus som är Abrahams avkomma skall bli hyllad och ärad av alla folk.  Jesaja skriver ”Han skall på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag” Jes 25:7
 Jag tror alltså att vi går en tid till mötes med tydligare uppenbarelse, kraftigare polarisering och som en naturlig konsekvens av detta en våldsammare konfrontation i andevärlden. Denna världens härskare är dömd och vet att hans tid är kort men han agerar med en fruktansvärd våldsamhet. Det är med bävan och förväntan jag ser framtiden an. Det blir bättre och värre på samma gång. Den gamla tiden av någon slags ”pax romana” är över. Tillväxt, utveckling, fred och välstånd kommer inte att prägla åren som ligger framför oss. Väckelse kommer – Guds rike går fram men det är inte en stilla tillväxt där ett ax läggs till nästa i kärven under ”humana” former utan allt kommer att skakas om. Det är de snabba kastens tid och turbulensen river, sliter och förändrar samhället fullständigt.   

Det blir som när två vädersystem möts, högtryck och lågtryck. När dessa kollidera blir det mäktiga krafturladdningar och tillvaron skakas om. När vi ser klimatförändringarna i världen så märker vi av värre stormar, mer förödande översvärmningar och samtidigt så medför uppvärmningen torka och förändringar som rubbar hela ekosystemet. Hur många gånger har vi inte sagt att vädret är ur led de senaste åren och detsamma gäller på det andliga området i världen. Vi går inte mot, som många tror och hoppas på, en värld där religionerna förlorar sitt inflytande. Det är som om en enorm kollision mellan olika andliga makter, demoniska makter och Guds rike äger rum i himlarymderna.  Ingen kommer att kunna hålla detta på avstånd och betrakta det som ett åskväder långt bort. Det omsluter hela världen, påverkar alla folk och nationer. Förmodligen har att göra med att Gud är historiens och hela världens Gud. Han är alltings ursprung och mål.  Det han har sagt kommer att ske och hans vilja kommer att genomföras. Om Jesus, som Johannes kallar Ordet, står det att ”alla knä skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren.” Fil 2:10
Jesus säger ju till Pilatus ”Mitt rike är inte av den här världen.” Joh 18:36 Det innebär att den här världens vise, makthavare och människor inte kan se Guds rike, inte förstå Guds rike och kommer att bekämpa Guds rike tills de kapitulerar och tar emot Jesus som Herre och frälsare. Tar emot den sanning och verklighet som han uppenbarar och låter sig förvandlas av den. Det finns alltså en våldsam andlig konfrontation – där demoniska makter och denna världens furste försöker förgöra Jesus och hans rike. Denna konfrontation kan aldrig och får aldrig mötas på något annat sätt än Jesus gjorde. I lydnad mot Gud, ödmjukt tjänande människor och i Andens kraft. Våld och oförsonlighet är främmande för hans rike utan det är denna världens furste som hotar med sanktioner, förföljelse och i sista hand att ta ditt liv.
Guds rike är till skillnad från världen ett kärlekens rik och ett andligt rike. Jag tror att det  är detta som kommer att utmärka församlingen som Fadern utrustar och sänder i vår tid. Alla människors lika och okränkbara värde vilket medför att församlingen kommer att vara en spegel av Guds rike, av himlen i vår tid och inte ett redskap för den sekulariserade makten. I alla missionstider har kyrkan växt när Jesus Kristus har visat sig vara starkare än de gamla gudarna. Under och tecken är alltid en del av den missionerande kyrkan. Sveriges folk kommer att beröras av Guds kärlek och kommer att se hur Gud helar, befriar och upprättar. Därför tar vi apostlarna till föredöme och ber med dem inför 2017. 
Bön i förföljelsetid
"När de blivit frisläppta gick de till sina egna och berättade allt vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. När de hörde det, ropade de tillsammans till Gud och bad: "Herre, du som gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem du har genom den helige Ande talat genom vår fader David, din tjänare: Varför rasar hednafolken,varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sigoch furstarna gaddar ihop sigmot Herren och hans Smorde .
Ja, de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre, se hur de hotar oss! Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord, genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn." När de hade bett skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och förkunnade Guds ord med frimodighet." Apg 4:23-31
/Hans
                                            


måndag 31 oktober 2016

Awakening Europe


Efter en tids tystnad på Navigerafronten återkommer jag med några tankar efter Awakening Europe. 2016 har varit ett missionens år där evangelisttjänsten trätt fram och inspirerat Kristi kropp. En tjänst som kommit med en förnyad kallelse tillbaka till ursprungsuppdraget som vi finner i missionsbefallningen. Matt 28:18-20  Församlingens kallelse är att lägga ut näten efter Jesus befallning men nu är det tid att vittja dem och lägga fångsten i korgar. Detta har varit något av ett tema under året. Awakening Europe är en del i det skeendet och som allt Gud gör är det viktigt. 

En stark känsla av enhet men också av att vi står i början på något nytt präglade de samlade på Friends Arena i helgen. 25 000 hyllade och lovsjung Jesus som Kung och uttrycket som återkom var: ”Det är en ny Kung i Europa - Hans namn är Jesus”.  Jag vill dela något av det jag uppfattade som signifikant under helgen men innan det så måste jag konstatera att när jag skriver detta så pågår en försoningsgudstjänst i Lunds domkyrka mellan Lutherska världsförbundet och Romerskkatolska kyrkan. Det är ingen tillfällighet och hela den världsvida kyrkan går mot en ny reformation.

Det första jag hört handlar om enhet.  Enhet i tillbedjan av Jesus, enhet i mission för världens skull och enhet i tro på Guds Ord. Det är när Jesus på nytt gör sig synlig och tydlig i församlingen som splittringen upphör.  Den profetiska kallelsen är att hjälpa hela Guds folk att känna igen Jesus och att följa hans röst.  Det utmanande är att visa på Jesus mitt i alla de kulturella skillnader som finns i Guds församling.
För att kunna få denna enhet är försoning en nyckel. Representanter för olika delar av trosrörelsen bad varandra om förlåtelse på Friends Arena. Katoliker och Lutheraner bad om förlåtelse i Lunds domkyrka. Med löfte att inte kasta sten, att inte förtala eller förbanna utan istället välsigna och söka varandras bästa öppnar sig en ny väg för Sverige. Det finns något av Johannes döparen över det som nu händer och snart inleder vi ett nytt kyrkoår med att sjunga ”Bered en väg för Herran”. Ur 2016 går vi framåt på denna väg. Det är en ödmjukhetens och försoningens väg. En väg som Herren banar och som ingen kan beträda i egen kraft eller vandra på om man följer sitt eget huvud eller sin egen vilja. Det är Herrens väg! Den är omöjlig för världen att vandra men är en härlighetens väg banad för dem som följer Jesus.

Vägen leder till FRIHET! De som vandrar på den kommer att utmärkas av Andens frihet. På den kommer vi att finna en dansande generation.  En generation som inte bryr sig om vad världen tycker utan är befriade från människofruktan. Bara den som är fri kan befria de fångna och det kommer att vara något som visar sig i det Gud gör nu. Han kallar församlingen och varje lärjunge att ”sätta de fångna fria”.  I Lysekils församling har temat under en tid varit frihet i Kristus. Frihet från rädsla både för människor, andliga krafter och döden. Den Sonen gör fri är verkligen fri”  Joh 8:36. Jag tror att det bröts något under Awakening som kommer att visa sig tydligt framöver.  En ny frihet i att vittna men också en frihet att skapa. Guds Ande bemyndigade människor att var kreativa.  Ett tema du som läst navigera känner igen men jag tror att något är annorlunda efter helgen och det kommer att visa sig.

Väckelse innebär omvändelse. När Todd White förkunnade på lördagkvällen öppnades också något andligt. En gammal dörr som varit stängd och igenbommad. Utan att den öppnas kan inte den nya vägen beträdas och den heter omvändelse.  Renhet är något som Jesus kallar oss till och som han betalt priset för. Det blev tydligt för många tusen människor att det gå inte att leva orent, i synd och samtidigt följa Jesus. Det finns kraft till att leva kompromisslöst och det finns förlåtelse för allt som varit skenheligt i våra liv. Det finns en dom över synden i oss som leder till omvändelse. Det gäller de klassiska slagfälten pengar, sex och makt men det blev också tydligt att tiden för ljumenhet nu är över. Det är inte längre en möjlighet om någon eller något i oss trott det.


Efter omvändelse kommer eld! Jag tror att vägen under året som kommer blir en väg i eld, Guds eld. Den förtär och renar men den kommer också att ge ljus så att Sverige kommer att se. Tiden då vi famlar i mörker är över då ljuset kommer lysa klart. Alla skall se det!  Gud reser upp en generation genom eld. En generation som han märker med sitt märke. Herrens egendom och som kommer att gå rakt fram. En Elisageneration som föds ur en erfarenhet av eld. Hängiven och utan rädsla kommer den generationen att vara beredd att ge sitt liv för Herren och för människor.  Det var ett starkt budskap om en generation som inte älskar sitt liv mer än Jesus och som kommer att följa honom oavsett vad det kostar, följa honom till det yttersta priset av sitt eget liv. Denna armé, den profetiska elisagenerationen kommer att förlösa kyrkan i vår tid och församlingen kommer att följa Herren till jordens yttersta gräns./Hanstorsdag 21 juli 2016

Lyft blicken och se

Under de senaste veckorna har världen på nytt skakats om. Terrordåd, statskupp, inbördeskrig, dödsskjutningar mot poliser, listan kan göras längre än så.  Många av de bakomliggande orsakerna till våldet ser vi ingen lösning på och experter konstaterar i tv-sofforna att det har hänt förut och det kommer att hända igen. Vi lever i en tid av ytterst instabilitet och stora omvälvningar sker hastigt och beslut och handlingar i en del av världen får mycket snabbt världsomfattande konsekvenser.  
Det som slår mig är den blindhet som uppvisas och brist på urskiljning. Det är som om lagen om sådd och skörd, något av de mest elementära när det gäller urskiljning, inte längre finns med i förståelsen av vad som händer. Inte heller Jesus ord om att ”på frukten skall ni känna igen dem” (Matt 7:16) verkar ha någon tyngd i det offentliga samtalet.   
Att man inte kan förstå det andliga skeendet eller historien utan upplysning av Guds Ande behöver vi kanske inte förundras över men problemet är när kyrkan inte förstår. Kyrkan som är kallad att vara jordens salt gör världen en otjänst när hon blir en spegel av samtiden. Vår kallelse är att reflektera Guds rike och ljuset från Jesus Kristus i en mörk värld. Om kyrkan, som också kallas lampan på väggen, av Jesus inte skiljer sig från kulturen blir ju allt mörkt. (Jfr Matt 5:13ff & 6:22f) Gud har påmint mig den sista tiden om vikten av andlig urskiljning och att inte dras med i det som händer.  Vi hade texten om den vise mannen som byggde sitt hus på klippan, förra veckan som evangelietext. Matt 7:24ff och med all tydlighet talar Jesus om stormarna som kommer att komma och vad som gör att huset kan bestå.  Vi måste bygga huset på klippan, en säker grund. Höra och göra Herrens ord är det avgörande!

 Det andra som Herren talat om är att söka sig framåt på de gamla, beprövade vägarna.  ”Jesus är Vägen, Sanningen och Livet” Joh 14:6 och den vägen är inte bred, inte enkel att följa men avgörande för att hitta rätt. Kyrkans erfarenhet alltifrån apostlarnas tid är att det finns en grund som vi kan bygga på och det är bekännelsen att ”Jesus är Messias, den levande Gudens Son”. (Matt 16:16) På den bekännelsen byggs kyrkan och kring den bekännelsen finns ett löfte att ”helvetets portar inte skall få makt över den”.  Jesus, Guds Son och Jesus, Guds Ord är det som ger oss ljus i en mörk tid. ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus” (Joh 8:12) Det är inte så komplicerat utan ganska självklart. Pröva allt utifrån Bibeln, bygg på apostlarna och profeternas grund och gör det Jesus säger.


Den profetiska tjänstens primära uppgift är inte att avslöja mörkret, det kan alla se, utan att visa på vad Gud gör idag och uppmuntra människor att ta emot det och börja handla i enlighet med det.  I ett första skeende kan vi se över världen och titta var kyrkan växer i antal, mognad och kraft. Det är i första hand inte i västvärlden utan i tredje världen.  Låt oss vända om från det som inte fungerar, det som inte ger växt och lära oss av dem som växer.  När det är sagt låt oss försöka urskilja om det finns ord för just dessa dagar och som vi känner igen är från Herren, så att vi kan på hans tilltal gå in i det.

Tre ord har jag med mig nu Juli månad.
Det första handlar om att när det är som mörkast är vi också närmast gryningen.  Jesus talar i bilden av födslovärkar. Det är som när en kvinna som skall föda. (Jfr Matt 24:8) Eftersom jag är på väg att bli morfar lever den bilden tydligt för mig. Födelse är en förvandling som inte går att hejda och som förvandlar förutsättningarna för omgivningen och det som varit fördolt blir synlig. Det som anats blir plötsligt verkligt och levande. Gud gör något nytt med sin församling i dessa dagar. För den som förbereder sig, samarbetar och lever i väntans tider är lidande inte något som ger uppgivenhet utan ett tecken på att tiden är inne.

Det andra är att nu för Guds Ande oss in i en ny nivå av mognad och erfarenhet av Guds rike. De ord som Gud talat och som legat och växt till sig i oss, ibland under frustration och ibland fördolt och bortglömt nu kommer till liv. Tiden är inne! Jag tror att detta gäller både på personliga plan men också för församlingar. Det är spännande tider vi lever i men också tider av stora andliga förändringar och det är mycket som det nu är tid att släppa som vi inte kan bära med oss in i framtiden. Mycket som varit vår trygghet och ”värld” kommer vi att behöva släppa. Gud kommer att leda oss in på okänd mark där vi blir på ett nytt sätt beroende av honom. Vi kan inte gå den vägen eller göra det i oss själva men med Andens hjälp och på Jesu ord kan vi gå. Vad skulle det innebära för dig, för församlingen och för samhället om de profetiska ord som Gud talat till dig nu skulle gå i uppfyllelse? Det är detta vi nu får sträcka oss emot.

Det tredje tilltalet är att de förlorade sönerna och döttrarna i Guds familj nu skall återvända hem. Väckelsen som kommer börjar med Guds hus. Det gäller omvändelse men det handlar också om förstlingsskörden när fälten vitnat och mognat till skörd. Förlorade söner och döttrar kommer att vända tillbaka. Barn som dragit ut i världen och som vänt fadershuset ryggen och som har dansat efter världens melodier och ”levt livet” och som i dessa tider av skakningar, (hungersnöd), inser att det inte kan bli mätta, inte hittar sig själv där de är. Guds Ande kommer att ge dem drömmar och bilder av vad Guds rike verkligen är. Gud kommer att dra människor fjärran ifrån. Från främmande länder, i det andliga landskapet, kommer människor att börja söka sig hemåt. Med en hunger efter det som är på riktigt. Det som är verkligt. Det som är Gud. Den församling som bär Guds närvaro och verkligt andligt liv kommer att få välkomna dessa förlorade men också utmanas. Det är det som man inte fann i världen man nu frågar efter. Den kyrka som tror att vägen är att anpassa sig efter denna världen kommer inte att attrahera men den församling som bär Guds närvaro kommer att kunna välkomna människor från när och fjärran. /Hans